Руська Правда

2) Еклога

3) Ельблонська книга

4) права, за якими судиться Малоросійський народ

5) повість минулих літ

#1

№ 305, 3, 1, 1, 60

За час правління якого князя була складена перша частина Руської Правди?

1) Володимира Великого

Ярослава Мудрого

3) Володимира Мономаха

4) Олега

5) Данила Галицького

#2

№ 306, 3, 1, 1, 60

Як називали смердів у Київській Русі, які розорилися та потрапили у кабалу до князів і бояр?

1) ізгої

2) козаки

3) раби

4) кріпаки

Закупи

#5

№ 307, 3, 1, 1, 60

Як називались люди у Київській Русі, які не мали засобів виробництва для ведення власного господарства?

1) смерди

2) рядовичі

3) в’ятичі

4) ізгої

5) закупи

#4

№ 308, 3, 1, 1, 60

У якому році в Києві відбулось велике повстання міських низів проти князівської влади та лихварства?

Р.

2) 1147 р.

3) 1125 р.

4) 1199 р.

5) 1102 р.

#1

№ 309, 3, 1, 1, 60

Хто з руських князів здійснив похід проти Візантії у 860 р.?

1) Ольга

2) Олег

3) Ігор

Аскольд

5) Святослав

#4

№ 310, 3, 1, 1, 60

Процес політичної консолідації східних слов’ян завершився:

1) на початку VII ст.

2) наприкінці VI cт Руська Правда.

3) в середині ХІ ст.

4) наприкінці ІХ ст.

5) в другій чверті Х ст.

#4

№ 311, 3, 1, 1, 60

Староруська держава – Київська Русь об’єднала два великі слов’янські політичні центри:

1) Київський і Волинський

2) Київський і Псковський

3) Київський і Переяславський

4) Київський і Новгородський

5) Київський іГалицький

#4

№ 312, 3, 1, 1, 60

Яка подія відбулася в Київській Русі у 945 р.

1) похід Олега на Візантію

2) повстання проти князя Ізяслава

3) повстання в землі древлян

4) перший набіг половців на Київ

5) розгром печенігів

#3

№ 313, 3, 1, 1, 60

Яку роль відігравали погости в Київській Русі

1) місце народних зборів

2) місце здійснення внутрішньої торгівлі

3) місця збору данини

4) центри торгівлі

5) місце культових відправ

#3

№ 314, 3, 1, 1, 60

За формою державного правління Київська Русь була:

1) ранньофеодальною республікою

2) ранньофеодальною монархією

3) аристократичною республікою

4) дуалістичною монархією

5) республіканською монархією

#2

№ 315, 3, 1, 1, 60

У котрому році в літописі вперше з’являється назва "Україна"?

1) 1256 р.

2) 1113 р.

3) 1356 р.

Р.

5) 1178 р.

#4

№ 316, 3, 1, 1, 60

Видатний український історик Руська Правда М. Грушевський першою формою української державності назвав:

1) антський племінний союз

2) Галицько-Волинську державу

3) територіальний союз племен

4) Запорізьку Січ

5) Київську Русь

#5

№ 317, 3, 1, 1, 60

У ІХ–Х ст. земля в Київській державі вважалася власністю:

1) виключно князя

2) княжих дружинників та бояр

3) сусідських громад

4) земських бояр та церкви

5) була власністю того, хто нею користувався

#3

№ 318, 3, 1, 1, 60

Фіксований розмір данини, затверджений княгинею Ольгою, називався:

1) погост

2) невіз

Урок

4) полюддя

5) десятина

#3

№ 319, 3, 1, 1, 60

В епоху Київської Русі повністю безправні селяни називалися:

1) смерди

Холопи

3) рядовичі

4) ізгої

5) закупи

#2

№ 320, 3, 1, 1, 60

Хто з володарів Київської держави вперше встановив тісні дипломатичні стосунки з Ватиканом

1) Аскольд

2) Олег

Ольга4) Володимир Великий

5) Ярослав Мудрий

#3

№ 321, 3, 1, 1, 60

Реформу державного управління в Київській Русі, в ході якої місцеві родоплемінні князі були замінені представниками Київського князя, здійснив:

1) Святослав Ігоревич

2) Ярослав Володимирович

3) Ольга


documentawfpsbp.html
documentawfpzlx.html
documentawfqgwf.html
documentawfqogn.html
documentawfqvqv.html
Документ Руська Правда