Задачі для самоконтролю

Задача 1.В минулому році було виготовлено продукції на суму 2210 млн. грн. У році, що планується, її випуск збільшиться на 5%. Чисельність працюючих у минулому році складала 2500 осіб, але планом передбачено скоротити її на 50 осіб. Визначити, яке заплановане зростання продуктивності праці на підприємстві.

Розв’язок.1. Продуктивність праці розраховується за формулою:

,

де Q – обсяг випуску продукції;

Ч – чисельність промислово-виробничого персоналу.

Тоді продуктивність праці базова (у минулому році) складає:

тис. грн./чол.

2. Для розрахунку планової продуктивності праці використаємо метод прямого рахунку:

тис.грн/чол.

3. Приріст продукції праці:

.

Задача 2.Визначити, як зміниться продуктивність праці за таких даних: у звітному році обсяг товарної продукції на підприємстві обчислювався Задачі для самоконтролю сумою у 21 млн. грн. при чисельності працівників 3 тис. чол. У плановому періоді обсяг товарної продукції зросте на 20%, а економія трудових витрат становитиме 300 чол.

Задача 3. На підприємстві у звітному році чисельність працівників складала 240 чоловік, виробництво валової продукції – 4550 тис. грн. У розрахунковому році обсяг виробленої продукції має становити 4680 тис. грн., а продуктивність праці підвищитися на 6%. Визначити:

1) рівень продуктивності праці у звітному і розрахунковому роках;

2) чисельність працівників, очікувану у розрахунковому році.

Задача 4. Обчислити можливе підвищення продуктивності праці у аграрному підприємстві при незмінній чисельності працюючих та збільшенні на 7% обсягу виробництва продукції в розрахунковому році за умови, що у звітному році:

- обсяг валової Задачі для самоконтролю продукції господарства – 4200 тис. грн.;

- виробіток продукції в розрахунку на одного працюючого – 24 000 грн.

Задача 5. Визначити ступінь впливу зміни чисельності працівників та обсягів виробленої продукції на продуктивність праці за умови:

- валова продукція у базовому році – 3 200 тис. грн.

- валова продукція у звітному році – 3 800 тис. грн.

- чисельність працівників у базовому році – 175 чоловік

- чисельність працівників у звітному році – 190 чоловік.

Задача 6. Висококваліфікований робітник п’ятого розряду протягом розрахункового місяця відпрацював 23 дні при тривалості робочої зміни 8 год. Запропоноване виробниче завдання виконано на 105%. Погодинна тарифна ставка робітника п’ятого розряду дорівнює 106 коп. Встановлений розмір премії складає: за виконання плану – 15%, за кожний відсоток перевиконання плану – 1,5% від тарифного заробітку. Визначити Задачі для самоконтролю розмір заробітної плати працівника.

Задача 7. Виробничий робітник промислового підприємства працює за відрядно-прогресивною системою оплати праці. Денна тарифна ставка робітника п’ятого розряду становить 8 грн.48 коп. За перевиконання виробничої норми праця робітника оплачується за розцінкою, збільшеною на 5%.

Розрахувати загальну суму заробітку робітника п’ятого розряду, який у розрахунковому місяці виконав виробничу програму на 118% і відпрацював 23 робочі зміни.

Задача 8. На виробничому підприємстві переважає відрядно-преміальна система оплати праці. Робітник–відрядник протягом розрахункового місяця відпрацював 176 люд.-год. і виготовив 485 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,4 люд.-год., а розцінка – 29,2 коп. за одну виготовлену деталь. Передбачувана премія робітникам Задачі для самоконтролю нараховується в наступних розмірах: за виконання встановленої виробничої норми – 10%, за кожний відсоток перевиконання встановленої виробничої норми – 1,5% від відрядного заробітку. Визначити загальну суму нарахованої заробітної плати робітника–відрядника за місяць.
documentawesyiz.html
documentawetfth.html
documentawetndp.html
documentawetunx.html
documentaweubyf.html
Документ Задачі для самоконтролю