Var kuvveti pazuya vermek :Kolunun kuvvetine güvenmek.

Vebali boynuna : Günahı ona ait anlamında

Veledizina :Babası belli olmayan

Verilmiş sadakası olmak :Bir belayı,kazayı zarar görmeden atlatmak

Vık dedirtmemek :Ses bile çıkarttırmamak

Vız gelip tırıs gitmek :Hiç aldırmamak

Vız gelmek : Önemsiz görünmek,aldırış etmemek

Vidin kalesi gibi metin olmak :Dayanıklı ve sabırlı olmak

Voli vurmak :Vurgun vurmak

Voyvoda kesilmek : Zalim olmak.

Vur abalıya :Sessiz ve sakin kimselere yapılan zulüm ve haksızlığı belirtmek için kullanılır.

Vur patlasın çal oynasın :Büyük eğlenceler için söylenir.

Vurucu güç :Çok etkili silahlarla donat Var kuvveti pazuya vermek :Kolunun kuvvetine güvenmek.ıldığı için savaş gücü yüksek askeri birlik

Vuslat kıyamete kalmak : Kavuşma ümidi olmamak

Vücuda getirmek : Var etmek

Vücudunu ortadan kaldırmak : Öldürmek

-Y-

Yabana atmak : Dikkate almamak

Yabana söylemek :Saçma ve yersiz konuşmak

Ya bu deveyi gütmeli,ya bu diyardan gitmeli : Mecburi durumlarda bir işin mutlaka yapılması gerektiğini belirtmek için söylenir.

Ya devlet başa,ya kuzgun leşe : Büyük bir zafer için her tehlikenin, hatta ölümün bile göze alındığını belirtir.

Yağmur olsa kimsenin tarlasına yağmaz : Kimseye faydası ve yardımı yoktur Var kuvveti pazuya vermek :Kolunun kuvvetine güvenmek. anlamında.

Ya herro,ya merro :Seçim yapılması gereken durumlarda söylenir.

Yahudi pazarlığı :Kıyasıya yapılan pazarlık

Yakadan geçirmek : Evlat edinmek

Yaka paça : Hırpalayarak

Yalancı pehlivan :Sözde kahraman

Yalova kaymakamı :Değersiz olduğu halde çalım satan kişilere söylenir.

Yangın var diye bağırmak :Bir şeyden çok bıkmak,bezmek

Yaptığını bilmemek :Aklı başında olmamak

Yediği naneyi kokutmak : Uygunsuzluğunu ortaya koymak

Yel kayadan ne alır :İmkansız bir durumu belirtmek için kullanılır.

Yıldırım gibi :Büyük bir hızla.

Yıldızı parlamak : Şans Var kuvveti pazuya vermek :Kolunun kuvvetine güvenmek. yüzüne gülmek

Yiyip bitirmek :1-Onmaz hale getirmek, 2-Devamlı eziyet etmek

Yobaz :Kaba,sofu.

Yolu düşmek : Bir rastlantı sonucu gelmek.

Yosma :Güzel ve süslü kadın

Yuf ervahına :Lanet olsun anlamındaki bir karşı çıkma sözü.

Yüreği geniş olmak : Gamsız olmak,her şeyi kaldırabilmek

Yürekte var,elde yok :Yetenekli olup,imkansızlıklar yüzünden bunu geliştiremeyen insanlar için söylenir.

Yüz yüze gelmek :Karşılaşmak

-Z-

Zahmet çekmek :Eziyet ve yorgunluğa düşmek

Zahmet etmek :Yorulmak.

Zartalos : Yellenmek

Zebunu olmak :Birine çok d Var kuvveti pazuya vermek :Kolunun kuvvetine güvenmek.üşkün olmak

Zehir etmek :Tadını kaçırmak

§ Zehir zemberek : Çok acı


documentawfftev.html
documentawfgapd.html
documentawfghzl.html
documentawfgpjt.html
documentawfgwub.html
Документ Var kuvveti pazuya vermek :Kolunun kuvvetine güvenmek.