Тема 15. Поняття, мета та види покарання

1. Поняття та ознаки покарання.

2. Теорії цілей покарання у науці кримінального права.

3. Мета покарання за чинним кримінальним законодавством України.

4. Функції покарання.

5. Поняття системи покарання та принципи її побудови.

6. Класифікації покарання за чинним законодавством та в науці кримінального права.

7. Поняття і зміст штрафу.

8. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

9. Підстави та порядок призначення позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

10. Підстави та порядок призначення громадських робіт.

11. Підстави та порядок призначення виправних робіт.

12. Підстави та порядок призначення службових обмежень для військовослужбовців.

13. Підстави та порядок призначення конфіскації майна.

14. Підстави та порядок призначення арешту.

15. Підстави та порядок призначення обмеження волі.

16. Підстави Тема 15. Поняття, мета та види покарання та порядок призначення тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.

17. Підстави та порядок призначення позбавлення волі на певний строк.

18. Підстави та порядок призначення довічного позбавлення волі.

Завдання:

1. Визначте відмінності покарання від інших заходів державного примусу, зокрема адміністративного та дисциплінарного стягнення

2. Визначте шляхи та методи досягнення мети загального попередження.

3. Чому, на вашу думку, сучасне кримінальне законодавство виключило з переліку цілей покарання таку мету як «перевиховання»?

4. Заповнити таблицю:

Основні покарання Додаткові покарання Змішані покарання

5. Випишіть до конспекту майнові покарання.

6. Випишіть до конспекту покарання, які не пов’язанні з позбавленням волі.

7. Які покарання не можуть бути застосовані до вагітних жінок?

8. Випишіть до конспекту категорії засуджених, до Тема 15. Поняття, мета та види покарання яких не можливо застосовувати громадські роботи.

9. Випишіть до конспекту категорії засуджених, до яких не можливо застосовувати виправні роботи.


documentawevuib.html
documentawewbsj.html
documentawewjcr.html
documentawewqmz.html
documentawewxxh.html
Документ Тема 15. Поняття, мета та види покарання