МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПАРУС» (нова редакція) 2011 р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ця редакція статуту приймається в зв’язку із зміною форми існування цінних паперів емітента та приведенням найменування (типу) товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства”.
1.2. Старе найменування: Закрите акціонерне товариство “Парус” (ЗАТ “Парус”).
Повне нове найменування: Приватне акцiонерне товариство “Парус”.
Скорочене нове найменування та назва Товариства: ПрАТ “Парус””.
За типом Товариство є приватним акціонерним товариством.
1.3. Приватне акцiонерне товариство “Парус” (далі – Товариство) є правонаступником ЗАТ “Парус”, створеного в процесі приватизації.
1.4. Місцезнаходження Товариства: м. Херсон, вул. Суворова, 4.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою діяльності Товариства є більш ефективне використання своїх ресурсів з МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ. метою отримання прибутків для наступного його розподілу відповідно до рішення загальних зборів акціонерів.
2.2. Предметом діяльності є:
• роздрібна, оптова, фірмова комерційна торгівля товарами народного споживання та ПВТП;
• посередницька діяльність у всіх дозволених законодавством формах;
• виробництво, переробка, заготівля, реалізація сільгосппродукції;
• збирання та переробка вторинної сировини, ділових відходів виробництва;
• надання інформаційно-комерційних, посередницьких, юридичних, інжинірингових, інноваційних, маркетингових, транспортних, побутових послуг юридичним та фізичним особам;
• організація мережі профільних, універсальних, комісійних магазинів, салонів для реалізації товарів та продукції власного виробництва та придбаних;
• організація громадського харчування;
• організація і використання пересувних торгівельних точок;
• організація та надання послуг з обслуговування та ремонту побутової техніки, автотранспортних засобів;
• надання МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ. послуг по працевлаштуванню, підготовці (перепідготовці) кадрів як для власних потреб, так і на замов-лення;
• організація і проведення культурно-розважальних заходів;
• організація та надання лікарсько-профілактичних, екскурсійних, спортивно-розважальних та інших послуг для відпочинку та оздоровлення;
• переробка шкіряної сировини, виготовлення з неї товарів народного споживання;
• реставраційно-художні та оформлювальні роботи, поліграфічні послуги;
• надання рекламних послуг шляхом виготовлення зовнішньої та внутрішньої реклами, реклами на транспорті;
• обслуговування програмно-технічних комплексів відео-аудіо техніки;
• постачання сировини, матеріалів та комплектуючих виробів як в Україні, так і за її межами;
• проведення і участь в рекламних заходах, ярмарках;
• надання та отримання в оренду транспорту, основних МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ. засобів та земельних ділянок;
• організація та надання послуг з готельного бізнесу;
• науково-практична діяльність;
• зовнішньо – економічна діяльність;
• транспортно-експедиційні послуги на території України та за її межами;
• проведення лізингових операцій;
• інша діяльність , яка не суперечить законодавству України, цьому статуту в межах України або за її кордоном.
Товариство має право без обмежень приймати рішення про напрямки своєї діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.
Для здійснення ліцензійних видів діяльності Товариство оформлює ліцензії у передбаченому порядку.


documentawfipdx.html
documentawfiwof.html
documentawfjdyn.html
documentawfjliv.html
documentawfjstd.html
Документ МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.